คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 633/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญากู้เดิมมีชื่อโจทก์จำเลยเป็นผู้ให้กู้ทั้ง 2 คน แล้วภายหลังจำเลยทำสัญญากู้ขึ้นใหม่มีข้อความเหมือนฉะบับเดิมทุกประการ แต่เอาชื่อโจทก์ออกเสีย คงลงชื่อจำเลยเป็นผู้ให้กู้แต่ผู้เดียว ดังนี้ผิดฐานปลอมหนังสือตามมาตรา 222-224 การยกสัญญากู้ให้แก่กัน ถ้าได้ส่งมอบให้แก่ผู้รับให้แลได้บอกลูกหนี้ให้ทราบ นับ+การให้ไม่สมบูรณ์ ควรยกสัญญากู้ให้แก่กัน แม้ตามกฎหมายเก่าก็ต้องมีการมอบมิฉะนั้นไม่สมบูรณ์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 222-224
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 524

ผู้พิพากษา

กฤต
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android