คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 612/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยเอาหนังสือปลอมที่ทำขึ้นเองมาใช้ ไม่มีผิดตามกฎหมายข้างต้นประมวลวิธีพิจารณาอาญา ม.158-192 โจทก์อ้างมาตรามาท้ายฟ้องแต่มิได้บรรยายการกระทำของจำเลยตามมาตราที่อ้างมา แม้พิจารณาความตามมาตราที่อ้างมาก็ลงโทษจำเลยไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 227

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android