คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 954/2465

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน.ขายฝาก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.127 มาตรา 39
  • พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.127 มาตรา 40

ผู้พิพากษา

พิจารณา
พิพาก
ศรี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android