คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 735/2465

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วิธีปรับ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติฝิ่น มาตรา 36

ผู้พิพากษา

พิพาก
นรเนติ
ศรี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android