คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2213/2529

 แหล่งที่มา: สำนักงาน ส่งเสริมงานตุลาการ
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ความผิดตามมาตรา45แห่งพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าพุทธศักราช2474ทางราชการมุ่งหมายจะควบคุมเครื่องหมายการค้าจึงได้มีบทบัญญัติมาตรานี้ไว้เพื่อลงโทษผู้ฝ่าฝืนโดยเฉพาะและเป็นความผิดต่อรัฐโจทก์ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงไม่ใช่ผู้เสียหายและไม่มีอำนาจฟ้องในความผิดดังกล่าวต่อศาล เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของโจทก์เป็นรูปกระเป๋ากางเกงด้านหลังตรงกลางมีรอยด้ายเย็บเป็นรูปโค้งคู่สองชั้นซึ่งปลายของส่วนโค้งชนกันส่วนปลายของรูปโค้งคู่ทั้งสองข้างจดที่รอยด้ายซึ่งเย็บกระเป๋าหลังกับกางเกง2เส้นคู่กันแต่จดเฉพาะรอยด้านเส้นในเท่านั้นตรงกลางส่วนบนสุดของกระเป๋าหลังมีอักษรภาษาอังกฤษคำว่า"LIGHTMAN"สีขาวอยู่ในพื้นสีดำและตรงกลางส่วนล่างมีคำว่าTRADEรูปหน้าคนหันข้างสวมหมวกในวงกลมและคำว่าMARKส่วนกางเกงที่จำเลยผลิตเฉพาะกระเป๋าหลังเส้นด้ายที่เย็บเป็นรูปโค้งคู่สองชั้นได้เย็บจนจดเส้นด้ายที่เย็บกระเป๋าหลังติดกับกางเกงเส้นนอกไม่ใช่จดเส้นในตามที่โจทก์จดทะเบียนไว้และเส้นด้ายด้านในทั้งสองข้างตอนล่างเย็บเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งไม่มีในเครื่องหมายการค้าของโจทก์นอกจากนั้นที่ขอบกางเกงบนกระเป๋าหลังมีแผ่นหนังเย็บติดกับขอบกางเกงมีเครื่องหมายวงกลมใหญ่2วงเล็ก2วงตอนล่างมีอักษรคำว่า"STEENS"เช่นนี้รูปรอยประดิษฐ์ที่กระเป๋าหลังกางเกงที่จำเลยผลิตจึงต่างกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่เป็นการเอาชื่อรูปรอยประดิษฐ์ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ตามป.อ.มาตรา272(1)และไม่เป็นการเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นตามมาตรา274ด้วย.
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 274
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 1
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 45

ผู้พิพากษา

อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง
มาโนช เพียรสนอง
ปลื้ม โชติษฐยางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android