คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10012/2557

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 18 ก.พ. 2559 14:35:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
แม้ข้อเท็จจริงตามที่โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยใช้นิ้วมือของจำเลยกระทำกับอวัยวะเพศผู้เสียหาย แต่ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยใช้อวัยวะเพศและนิ้วมือกระทำต่อผู้เสียหาย เมื่อความผิดฐานกระทำชำเราผู้อื่นตาม ป.อ. มาตรา 277 วรรคสอง บัญญัติถึงการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำหรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำต่อผู้ถูกกระทำเพื่อสำเร็จความใคร่ ซึ่งล้วนเป็นความผิดแล้ว จึงเป็นเพียงข้อแตกต่างที่มิใช่สาระสำคัญ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192

ผู้พิพากษา

พันธุ์เลิศ บุญเลี้ยง
ปดารณี ลัดพลี
แรงรณ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android