คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15477/2557

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
แม้ พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 มาตรา 4 ให้นิยามของคำว่า "ผลิต" ว่ามีความหมายรวมถึงการแบ่งยาโดยมีเจตนาให้เป็นยาบรรจุเสร็จก็ตาม แต่เมื่อคำว่า "ผลิต" นี้ มาตรา 4 ได้ให้นิยามหมายความว่า ทำ ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ และหมายความรวมถึงเปลี่ยนรูปยา แบ่งยาโดยมีเจตนาให้เป็นยาบรรจุเสร็จ ทั้งนี้ จะมีสลากหรือไม่ก็ตาม ดังนั้น การแบ่งยาโดยมีเจตนาให้เป็นยาบรรจุเสร็จอันจะหมายรวมถึงเป็นการผลิตด้วยนั้น จึงต้องหมายถึงการกระทำอันมีลักษณะทำนองเดียวกับการทำ ผสม ปรุง หรือแปรสภาพด้วย ข้อเท็จจริงปรากฏว่าวิธีการไบโอเทคนิคของจำเลยเป็นการนำซิลิโคนแท่งหรืออะคริลิก ซึ่งเป็นยามาตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ บรรจุในกระบอกฉีดยา อันเป็นเพียงวัตถุนำพาซิลิโคนฉีดเข้าสู่ร่างกายของคนไข้ที่เป็นลูกค้าเพื่อรักษาหรือเสริมความงาม โดยไม่มีการกระทำใด ๆ แก่สภาพซิลิโคนนั้นขึ้นใหม่ และไม่ปรากฏว่าการที่จำเลยนำซิลิโคนแท่งมาตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ บรรจุในกระบอกฉีดยาดังกล่าวน่าจะเป็นอันตรายแก่ผู้รับบริการหรือผู้บริโภคทำนองเดียวกับการผลิตยาโดยการทำ ผสม ปรุง หรือแปรสภาพยา การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานผลิตยาโดยไม่ได้รับอนุญาต
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

วรงค์พร จิระภาค
ฉัตรไชย จันทร์พรายศรี
สุภัทร์ สุทธิมนัส

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android