คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10182/2557

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 19 ก.พ. 2559 18:06:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์บรรยายฟ้องแยกการกระทำความผิดฐานร่วมกันหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางานในต่างประเทศได้ของจำเลยกับพวกออกเป็นห้ากรรมต่างกันตามจำนวนผู้เสียหายแต่ละคนที่จำเลยกับพวกหลอกลวง และมีคำขอท้ายฟ้องให้ลงโทษจำเลยทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตาม ป.อ. มาตรา 91 แม้โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยกับพวกร่วมกันกระทำความผิดเมื่อระหว่างวันใดไม่ปรากฏชัด เดือนมิถุนายน 2543 เวลากลางวัน ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2543 เวลากลางวันต่อเนื่องกัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อจำเลยกับพวกร่วมกันหลอกลวงต่อบุคคลต่างราย ดังนั้น ในช่วงเวลาดังกล่าวจำเลยกับพวกอาจร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายทั้งห้าคนต่างวันเวลากันก็ได้ ประกอบกับจำเลยให้การรับสารภาพ ข้อเท็จจริงจึงต้องรับฟังตามฟ้องว่าจำเลยมีเจตนาที่จะร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายทั้งห้าแยกต่างหากจากกัน การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83
  • พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 91 ตรี
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

ผู้พิพากษา

โสฬส สุวรรณเนตร์
เกษม เกษมปัญญา
แรงรณ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android