คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14441/2556

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 6 พ.ค. 2558 08:27:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ใบอนุญาตให้เป็นทนายความของ จ. หมดอายุก่อนที่จำเลยแต่งตั้งให้ จ. เป็นทนายความ จ. จึงเป็นผู้ที่ขาดจากการเป็นทนายความ ไม่มีสิทธิแต่งฟ้องฎีกา หรือทำการเป็นทนายความว่าความในศาลให้แก่บุคคลอื่นตาม พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ.2528 มาตรา 33 และมาตรา 44 (3) การที่ จ. ลงชื่อเป็นผู้ฎีกาและเรียงฎีกาให้แก่จำเลย จึงเป็นการฝ่าฝืนต่อบทกฎหมายดังกล่าว ที่ศาลชั้นต้นรับฎีกาของจำเลยจึงเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 มาตรา 33
  • พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 มาตรา 44

ผู้พิพากษา

เกษม วีรวงศ์
สมควร วิเชียรวรรณ
พศวัจณ์ กนกนาก

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android