คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11405/2556

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 28 เม.ย. 2558 15:30:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์ประกอบอุตสาหกรรมการผลิตและค้าน้ำตาลซึ่งใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ โจทก์จ่ายเงินให้จำเลยซึ่งมีอาชีพทำไร่อ้อยใช้เป็นทุนในการปลูกอ้อย โดยมีข้อตกลงว่าเมื่อเก็บเกี่ยวจำเลยจะนำอ้อยมาส่งขายให้แก่โจทก์แล้วคิดหักราคากัน ต่อมาจำเลยส่งอ้อยขายให้โจทก์เมื่อหักหนี้กันแล้วจำเลยมีหนี้ค้างชำระจำนวนหนึ่งตามหนังสือรับสภาพหนี้ การที่โจทก์ฟ้องเรียกร้องเงินตามหนังสือรับสภาพหนี้ เป็นการเรียกเอาเงินทดรองคืน ซึ่งจำเลยนำเงินดังกล่าวไปใช้ปลูกอ้อย มิได้นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวอย่างอื่น ย่อมถือได้ว่าเป็นการที่ทำเพื่อกิจการของจำเลยแล้ว กรณีจึงอยู่ในบังคับ ป.พ.พ. มาตรา 193/34 ตอนท้าย มีกำหนดอายุความ 5 ปี หาใช่ 2 ปีไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/34

ผู้พิพากษา

สิงห์พล ละอองมณี
ภาภูมิ สรอัฑฒ์
สมศรี หรูจิตตวิวัฒน์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android