คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13027/2556

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 28 เม.ย. 2558 15:30:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์และจำเลยที่ 1 ตกลงกันว่าให้โจทก์ออกค่าใช้จ่ายในการตกแต่งร้านค้าของจำเลยที่ 1 และจัดหาอุปกรณ์ชั้นวางของ ส่วนจำเลยที่ 1 เป็นผู้ลงทุนโดยซื้อสินค้าของโจทก์ในราคาอัตราส่วนลดสูงสุดตามแต่ขนาดธุรกิจที่ตกลงลงทุน เป็นเพียงการกำหนดเงื่อนไขของข้อตกลงซื้อขายสินค้าระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ไม่ปรากฏข้อตกลงตอนใดที่แสดงว่าจำเลยที่ 1 ร่วมประกอบกิจการกับโจทก์ โดยประสงค์จะแบ่งกำไรและรับภาระขาดทุนร่วมกัน สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาซื้อขายหาใช่สัญญาร่วมลงทุนไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 453

ผู้พิพากษา

สมยศ เข็มทอง
ไชยยงค์ คงจันทร์
เมทินี ชโลธร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android