คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6573/2554

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 13 ก.ค. 2555 10:15:06

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์ฟ้องจำเลยเรื่องรบกวนการครอบครองที่ดินมือเปล่าและจำเลยให้การต่อสู้ว่าที่ดินเป็นของจำเลย เมื่ออ่านฟ้องรวมกันแล้วพอเข้าใจได้ว่าคดีแพ่งดังกล่าวมีประเด็นสำคัญแห่งคดีว่า ที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์หรือจำเลย เมื่อจำเลยเบิกความเท็จว่าจำเลยทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท จึงเป็นข้อสำคัญแห่งคดี เพราะอาจทำให้ศาลเชื่อว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลย ฟ้องโจทก์จึงมีรายละเอียดพอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5) แล้ว
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158

ผู้พิพากษา

โสฬส สุวรรณเนตร์
วีระวัฒน์ ปวราจารย์
ชีพ จุลมนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android