คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3316/2552

 แหล่งที่มา: สำนักวิชาการ
 เผยแพร่เมื่อ: 7 ส.ค. 2555 10:06:38

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การเป็นตัวแทนเชิดตาม ป.พ.พ. มาตรา 821 ย่อมหมายถึง การที่ตัวการไม่ปรารถนาออกมาผูกนิติสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก แต่กฎหมายบังคับให้ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้สุจริต เมื่อจำเลยที่ 2 เข้าทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 โดยยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมต่อโจทก์ จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดต่อโจทก์อยู่แล้วจำเลยที่ 1 จึงหาใช่เป็นตัวแทนเชิดของจำเลยที่ 2 ไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 821

ผู้พิพากษา

สมควร วิเชียรวรรณ
ประทีป เฉลิมภัทรกุล
มนูพงศ์ รุจิกัณหะ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android