คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4755/2529

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 12 ม.ค. 2553 16:03:37

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์ขออายัดเงินของจำเลยและผู้ร้องเพื่อนำมาชำระหนี้โจทก์ ตามคำพิพากษา ต่อมาได้มีการจ่ายเงินที่อายัดบางส่วนชำระหนี้ ให้โจทก์ เงินอายัดที่จ่ายให้โจทก์นั้นต้องเสียค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี ร้อยละ 3 ครึ่งตามตาราง 5 ข้อ 2 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพราะได้มีการจ่ายเงินที่อายัดนั้นแก่เจ้าหนี้แล้ว ทั้งไม่ได้กำหนดว่า การอายัดตัวเงิน คิดค่าธรรมเนียม การบังคับคดีแตกต่างจากการ อายัดทรัพย์สินอย่างใดกรณีไม่เข้าตาราง 5 ข้อ 4 ที่คิดค่าธรรมเนียม ในอัตราร้อยละ 1 ซึ่งเป็นกรณีมีการถอนอายัดเงินหรือไม่มีการจ่ายเงิน ที่อายัดแก่เจ้าหนี้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ตาราง 5

ผู้พิพากษา

เฉลิม การปลื้มจิตต์
วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์
ไมตรี กลั่นนุรักษ์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android