คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3854/2529

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 

ศาลพิพากษาลงโทษปรับจำเลย 5 คนโดยรวมปรับ เมื่อจะต้องกักขังแทนค่าปรับ แม้จำเลยจะถูกลงโทษปรับในความผิดหลายกระทงก็คงกักขังจำเลยทุกคนแทนค่าปรับได้ไม่เกินสองปีตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 30 โดยต้องเฉลี่ยกักขังไปตามสัดส่วน ของตัวจำเลย และเมื่อรวมจำนวนวันที่ถูกกักขังของจำเลยทุกคนแล้ว ต้องไม่เกินสองปีตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 30
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29
 • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30
 • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 31
 • พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27
 • พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 32
 • พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 102 ตรี
 • พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 มาตรา 105
 • พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 มาตรา 108
 • พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 มาตรา 129
 • พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 มาตรา 148
 • พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 มาตรา 152
 • พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 มาตรา 154

ผู้พิพากษา

สมศักดิ์ เกิดลาภผล
อำนวย อินทุภูติ
ดำริ ศุภพิโรจน์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android