คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1832/2530

 แหล่งที่มา: สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ศาลลงโทษจำคุกจำเลยคนละ 100 ปี แม้จะเปลี่ยนโทษมาจากโทษจำคุกตลอดชีวิต 2 กระทงก็ไม่ถือว่าศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิต อีกต่อไปแล้ว ยังผลให้จำเลยได้รับสิทธิในการกำหนดโทษใหม่ตามป.อ. มาตรา 91(3) ที่แก้ไขแล้ว โดยศาลต้องกำหนดโทษจำคุกจำเลยให้ใหม่เป็นจำคุกไม่เกินคนละ 50 ปี.
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

ผู้พิพากษา

ปชา วรธรรมพินิจ
จุนท์ จันทรวงศ์
ถวิล ทองสว่างรัตน์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android