คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 812/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลักษณพะยาน พะยานใกล้ชิดสามารถรู้การส่วนตัว มีน้ำหนักดีกว่าคนภายนอก ทะเบียนสำมะโนครัวใชัยันได้เพียงไร ตั้งผู้จัดการทำศพ ตั้งผู้มีหลักฐานดี
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

นล
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android