คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 222/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาซื้อที่ดินไปแล้วค้างชำระราคาจึงทำสัญญากู้ให้ลักษณพะยาน พะยานเอกสารมีความชัดแล้ว ต้องถือเปนใหญ่
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android