คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 92/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน ใบเหยียบย่ำ ปกครอง ละทิ้งที่เกินอายุใบเหยียบย่ำ วิธีพิจารณาแพ่ง ผู้ใดอ้างว่ามีสิทธิในการปกครอง ผู้นั้นมีน่าที่นำสืบ
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android