คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 136/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน ป.พ.พ.ม.1382 ปกครองปรปักษ์พฤตติการณ์อย่างไรฟังว่าเป็นการปกครองโดยปรปักษ์
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

อมาตย์
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android