คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1054/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หุ้นส่วนสามัญขอเลิกหุ้น ศาลไม่ให้เลิกเมื่อปรากฎว่าค้าขายดีขึ้น
วิธีพิจารณา แพ่ง ถ้าคู่ความซึ่งชนะในประเด็นสำคัญแล้วร้องขอให้วินิจฉัยในประเด็นที่ไม่สำคัญศาลไม่วินิจฉัยให้
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พรหม
หริศ
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android