คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 62/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดินที่ซึ่งรัฐบาลสงวนหรือหวงห้ามไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 4 ข้อเท็จจริงวิธีการที่เจ้าพนักงานปฏิบัติสำหรับที่ดินและราษฎรเพียงไรฟังได้และไม่ได้ว่าเป็นสงวนนั้นเป็นข้อเท็จจริง การที่เข้าอยู่ในที่ดินโดยถือสิทธิหรือโดยอาศัยนั้นเป็นข้อเท็จจริง
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

กฤต
พรหม
อมาตย์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android