คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 171/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ประกาศบำเหน็จแก่ผู้นำจับ ร.ศ.126 จะควรได้บำเหน็จในการจับเมื่อใด
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

หริศ
นรเนติ
พิพาก

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android