คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 372/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญา ขายฝากก่อนใช้ประมวลแพ่ง ก็ต้องทำเป็นหนังสือจึงสมบูรณ์ตามกฎหมาย
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

วิกรม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android