คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 664/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน
ยกให้
ยกที่บ้านให้โดยทำหนังสือกันเอง แม้ผู้รับจะได้เข้าปกครองที่มา 4- 5ปีก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

มนธา
พรหม
ศรี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android