คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 614/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผัวเมีย หย่า,สินเดิม ผัวไม่เลี้ยงดูเกี่ยวข้องกับเมียเลยแลหมดความเยื่อใจในเมียแล้ว เมียขอหย่าได้ อย่างไรเรียกว่าสินเดิม สินเดิมไม่ต้องเอามาบริคณห์ปนกันก์นับว่าเป็นสินเดิมแลเมียมีสิทธิได้สมรส (เทียบฎีกาที่ 165 / 73)
วิธีพิจารณาแพ่ง
คนนอกสำนวน ภรรยาจำเลยอีกคนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นคู่กรณีคดีนี้ ทั้งไม่ปรากฎว่าได้ฟ้องขอหย่าจะมายื่นคำร้องขอแบ่งสมรสไม่ได้
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

บัส
หริศ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android