คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 641/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน.มฤดกผู้ตายลงชื่อบุตร์ลงในใบไต่สวน บุตร์ไม่ได้กรรมสิทธิ์ บุตร์รับส่วนแบ่งมฤดกไปแล้ว
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

หริศ
นรเนติ
พิพาก

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android