คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 608/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน ใบตรอก,ปกครองปรปักษ์เช่า
อย่างไรเรียกว่าปกครอง โดยอำนาจปรปักษ์ ป.พ.พ.ม.570-1381 ผู้เช่าอยู่ต่อไปเมื่อหมดสัญญาถือว่าอยู่ตามสัญญาเดิมโดยไม่มีกำหนด ผู้แทนผู้ครอบครองจะปกครองปรปักษ์ได้ก็ต่อเมื่อบอกกล่าวให้เจ้าของเดิมทราบ บิดาเป็นคนเช่า บิดาตาย บุตรอยู่ต่อมาถือว่าอยู่โดยสัญญาเช่า
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

ศรี
นล
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android