คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 502/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน
มือเปล่า ซื้อขายโดยไม่ทำหนังสือ ป.พ.พ.ม.456 ผู้ซื้อชำระราคาแล้ว ไม่ต้องทำหนังสือก็ใช้ได้
วิธีพิจารณาแพ่ง
ปล่อยให้ผู้ขายยังคงมีชื่อเป็นเจ้าของในทะเบียนและใบเสร็จค่านายังไม่ถือว่าผู้ซื้อทำให้คนภายนอกหลง
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

วิกรม
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android