คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 442/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน
โฉนดที่ดิน
วิธีพิจารณาแพ่ง
สืบหักล้างชื่อในโฉนดได้ ถ้าปรากฎว่าที่การเข้าใจ ป.พ.พ.ม.119 สำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญ
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

ศรี
นล
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android