คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 541/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มฤดก ที่ดิน ผู้ใดมีชื่อในหนังสือซื้อขาย ต้องสันนิษฐานว่าเปนผู้นั้นออกเงินซื้อ พยานบุคคลไม่ดีกว่าพยานเอกสาร ความประสงค์ของผู้ตาย
(เทียบฎีกา 58/128)
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

หริศ
นรเนติ
พิจาราณา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android