คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 444/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สามีวิกลจริต แลหายสาบสูญแต่ศาลไม่ได้สั่งให้ใครเปนผู้ปกครองภรรยาจะมาฟ้องร้องแทนไม่ได้
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
ศรี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android