คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 401/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
กฎหมายสันนิษฐานว่าสินเดิม(ที่ไม่บริคนห์)อยู่กับผู้ที่มีมา ถ้าสืบไม่ได้ว่าได้เอาไปใช้จ่ายอย่างใด เมียน้อยได้ส่วนแบ่งมรฎกน้อยกว่าเมียหลวง
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พรหม
จินดา
ศรี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android