คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 353/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญากู้เอาเงินไปแล้วทำสัญญากันภายหลังก็ใช้ได้ สืบหักล้างสัญญา
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

ศรี
นรเนติ
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android