คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 342/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดินไม่มีหนังสือสำคัญ ซื้อขายกันเอง แล้วมอบให้ปกครอง ผู้ซึ่งยึดถือที่ดินมีอำนาจดีกว่า
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

ศรี
พรหม
พิพาก

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android