คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 314/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน ชื่อในโฉนด หุ้นส่วน น่าที่ ๆ ผู้จัดการควรทำ ตัวแทน ควรมอบหมายทรัพย์ สินที่ตนได้มาแก่ตัวการ
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พิพากษา
ศรี
มโน

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android