คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 40/2467

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟ้องเรียกทรัพย์สมบัติของวัด สิ่งที่ปลูกสร้างลงในที่ดินอุทิศให้แก่วัด
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

หริศ
นรเนติ
พิจารณา.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android