คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 929/2467

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เบลเมนท์ ขนของทางทะเล น่าที่ผู้เก็บสินค้า ในบรรทุกสินค้า ประเพณีท่าเรือ
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

บัส
พิชัยญาติ
จินดา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android