คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 40/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน
ผัวเมีย
มีชื่อในโฉนดด้วยกัน วินิจฉัยตามกฏหมาย
ผัวเมีย
มฤดก
ผู้รับมฤดกขาดปกครองมาเกินปี ไม่มีสิทธิรับมฤดกต่อไป
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

วิชัย
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android