คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 862/2467

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ตั๋วเงิน,ความรับผิดชอบผู้สั่งจ่ายใช้หนี้ด้วยเช็คธนาคารไม่จ่ายเงิน
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

เนียล
มโน
บัส

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android