คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 195/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หุ้นส่วน ผิดน่าที่ผู้จัดการยังไม่เป็นอาญาความรับผิดชอบ
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

หริศ
จินดา
นรเนติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android