คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 189/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน ซื้อขาย ขายที่ซึ่งตนไม่มีกรรมสิทธิ์,โอนโฉนดอันไม่มีผล,
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

เนียล
พรหม
บัส

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android