คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 151/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดินที่ไม่มีหนังสือสำคัญ,ที่นาตราแดง,ยกให้ปากเปล่า,ปกครอง.
ผัวเมีย อย่า,สินเดิม,สมรส,ยกที่ดินให้ในวันแต่งงาน แต่มิได้ทำพิธีโอน.
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

หริศ
นรเนติ
พิจารณา.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android