คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 132/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มรฎก อายุความฟ้องมรฎก รับรองณี่อย่างไรเรียกว่ารับรอง
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพากษา
ศรี.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android