คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 953/2466

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

สัญญา อำนาจเจ้าณี่ ผู้ยึดทรัพย์ที่จะได้รับใช้ณี่
 
 

ผู้พิพากษา

จินดา
นรเนติ
พิพาก
 
 

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android