คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 779/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน สัญญากู้ เอาที่ดินให้ต่างดอกเบี้ย ผู้ให้กู้ไม่ได้กรรมสิทธิสัญญาซื้อขาย ผู้รับโอนไม่มีอำนาจดีไปกว่าผู้โอน
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android