คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 446/2466

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญารับใช้เงินดอกเบี้ย สัญญาประกัน ลูกณี่ล้มละลาย ความรับผิดชอบนายประกัน
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

มโน
พิพาก
ศรี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android