คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 403/2466

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

มรฎก ปกครองทำผิดน่าที่ ผู้อาศรัยอยู่ในที่ ค่าซ่อมแซม
 
 

ผู้พิพากษา

จินดา
กฤติ
หริศ
 
 

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android