คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 318/2466

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เบ็ดเสร็จบทที่ 112 ซื้อขายเรือที่ตนไม่มีอำนาจ,สิทธิของผู้ซื้อ
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

ศรี
นรเนติ
มโน.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android