คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 248/2466

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาที่ธรณีสงฆ์,เช่า ข้อบังคับเรื่องเงินกัลปนา ร.ศ.121 ข้อ 2 เลข 1
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

ศรี
พิพาก
มโน

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android